Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

Organizację i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1747)


Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i tryb pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą nr 10/62/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2004 r. (zm. Uchwałą nr 23/99/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r., Uchwałą nr 2/7/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r., Uchwałą nr 2/15/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. oraz Uchwałą nr 26/74/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.)


W ramach struktury organizacyjnej działają:

 

- Prezes i jego zastępca,

- Organ Izby - Kolegium Izby,

- Składy Orzekające,

- Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień skarbników gmin o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika,

- Jednostki organizacyjne Izby :

- Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej,

- Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń,

- Biuro Izby,

- Samodzielne stanowiska przewidziane w strukturze organizacyjnej Izby.

 

Schemat organizacyjny RIO w Opolu: 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2003
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  27-06-2003 14:43
  przez: Maciej Lubczyński
 • zmodyfikowano:
  25-01-2019 09:16
  przez: Magdalena Paroń
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 6603
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×