Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy i kompetencje

W Izbie działa określony ustawą organ kolegialny - Kolegium Izby.

 

Organ orzekający w zakresie legalności działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

 

Orzeka w składzie:

 

Przewodniczący Kolegium

Jan Antoni Uksik

telefon w. 70

 

 

 

Członkowie Kolegium:

Aleksandra Bieniaszewska

Grzegorz Czarnocki

Iwona Frańczuk

Ewelina Kurzydło

Magdalena Przybylska

Klaudia Stelmaszczyk

Arkadiusz Talik

Katarzyna Tromsa 

 

w. 79

w. 71

w. 93

w. 86

w. 92

w. 70

w. 74

w. 93

 

W skład Kolegium Izby wchodzą Prezes Izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.

 

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

 

1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,

4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,

5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,

5c) wybór kandydata na prezesa izby,

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2003
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  27-06-2003 14:45
  przez: Maciej Lubczyński
 • zmodyfikowano:
  15-02-2019 14:08
  przez: Magdalena Paroń
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 7201
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×