Przejdź do treści strony

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu prowadzone są rejestry:

 • rejestr kontroli,

 • rejestr skarg i wniosków prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.),

 • archiwum prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553, ze zm.),

 • rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznych.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2003
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  02-07-2003 11:36
  przez: Maciej Lubczyński
 • zmodyfikowano:
  05-12-2019 08:22
  przez: Magdalena Paroń
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 5053
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl