Przejdź do treści strony

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania skarg i wniosków:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Skargi i wnioski można składać:

 1. osobiście w sekretariacie Izby (pok. 1, piętro III):
 • w poniedziałki, w środy od 15.30 do 16.30,
 • we wtorki, czwartki, piątki od 10.00 do 15.30,
 1. na piśmie na adres Izby (Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19 A),
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej ().

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2016
  przez: Bartosz Banasiuk
 • opublikowano:
  29-01-2016 09:30
  przez: Bartosz Banasiuk
 • zmodyfikowano:
  21-02-2020 14:05
  przez: Magdalena Paroń
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 3566
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl