Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

 

Inspektor Ochrony Danych - Joanna Dziadkowiec, email: iod@rio.opole.pl

 

Klauzula informacyjna  dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z siedzibą ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 w zw. z ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 561 ze zm.).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Opole, 25.05.2018 r.

Jan Antoni Uksik

Prezes RIO w Opolu


 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu informuje, iż:

1) Administratorem systemu monitoringu jest:

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z siedzibą ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Monitoring stosowany jest w celu dokumentowania zdarzeń  oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4) Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarze siedziby Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (usługi IT).

6) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez  okres od 7 do 10 dni.

7) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Opole, 25.05.2018 r.

Jan Antoni Uksik

Prezes RIO w Opolu

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-05-2018
  przez: Katarzyna Sikocińska
 • opublikowano:
  25-05-2018 15:40
  przez: Katarzyna Sikocińska
 • zmodyfikowano:
  06-02-2019 15:14
  przez: Magdalena Paroń
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 615
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×