Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 ze zm.), każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, które podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z powołanej regulacji prawnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Izby (rio.opole.pl) jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest bezpośrednio przez Kierownika Biura, Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej lub Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu mogą być wnoszone:
 • w postaci papierowej, w tym z wykorzystaniem faksu (77/453-73-68), przesłane na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Oleska 19A,
45-052 Opole;

 • w postaci elektronicznej e-mailem na adres: ;
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.
 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania Regionalnej Komisji Orzekającej w Opolu lub Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, mogą być wnoszone:
 • w postaci papierowej, w tym z wykorzystaniem faksu (77/453-45-99), przesłane na adres:

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
ul. Oleska 19A,
45-052 Opole;

 • w postaci elektronicznej e-mailem na adres: ;
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, za wyjątkiem sytuacji, w wyniku których Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Izba może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692)

 

Załączniki:

Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2011
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  21-12-2011 13:24
  przez: Marek Leśko
 • zmodyfikowano:
  03-10-2016 13:22
  przez: Bartosz Banasiuk
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 4315
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×