Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

uchwały Kolegium z 2019 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 sierpnia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

23/34/2019 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF23 34 2019.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 sierpnia 2019 r. podjęto następującą uchwałę:

22/33/2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF22 33 2019.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 lipca 2019 r. podjęto następujące uchwały:

21/32/2019 - postanawiającą przyjąć raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego - sporządzony na podstawie uchwały nr 16/24/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 maja 2019 r. 

PDF21 32 2019.pdf
PDFPowiat Kluczborski raport.pdf
PDFzałączniki do raportu.pdf

21/31/2019 - orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego w części stanowiącej „oraz ze środków budżetu na 2020 rok w wysokości 895 000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)” z powodu naruszenia art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

PDF21 31 2019.pdf

21/30/2019 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XIV/249/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Opola Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa Polderu Żelazna w części dotyczącej sformułowania „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z powodu naruszenia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.)

PDF21 30 2019.pdf

21/29/2019 - orzekającą nieważność uchwały nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.).

PDF21 29 2019.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-07-2019
  przez: Magdalena Paroń
 • opublikowano:
  26-07-2019 14:27
  przez: Magdalena Paroń
 • zmodyfikowano:
  23-08-2019 14:15
  przez: Magdalena Paroń
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 370
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×