Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wytyczne wydawane przez Krajową Radę RIO - BIP

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) i dodanym art. 25aa, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w celu zapewnienia jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych może wydawać, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wytyczne, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wytyczne Krajowej Rady RIO oraz informacje o ich uchyleniu będą publikowane na niniejszej stronie BIP bez zbędnej zwłoki.