Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2023 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 września 2023 r. podjęto następujące uchwały:

25/41/2023 - wprowadzającą zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Izby.

PDF25 41 2023.pdf (102,20KB)

25/40/2023 - wskazującą w w załączniku nr 1 do uchwały Nr L/606/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

PDF25 40 2023.pdf (129,44KB)

25/39/2023 - wskazującą w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/600/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

PDF25 39 2023.pdf (142,43KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 sierpnia 2023 r. podjęto następujące uchwały:

24/38/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr LXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/419/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa zmienionej Uchwałą Nr LXVI/528/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1461).

PDF24 38 2023.pdf (103,92KB)

24/37/2023 - wskazującą w uchwale nr XLVII/309/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków naruszenie art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF24 37 2023.pdf (99,59KB)

24/36/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLV/352/2023 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z powodu naruszenia art. 403 ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

PDF24 36 2023.pdf (101,33KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 26 lipca 2023 r. podjęto następującą uchwałę:

21/35/2023 - orzekającą nieważność Uchwały nr XLVIII/583/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

PDF21 35 2023.pdf (150,54KB)