Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2024 roku (I pół.)

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 lutego 2024 r. podjęto następującą uchwałę:

5/9/2024 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF5 9 2024.pdf (108,20KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 lutego 2024 r. podjęto następujące uchwały:

4/8/2024 - wskazującą w uchwale nr VIII/16/24 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalania budżetu Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF4 8 2024.pdf (118,83KB)

4/7/2024 - stwierdzającą w uchwale nr VIII/18/24 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Związku Powiatowo – Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej na 2024 roku naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

PDF4 7 2024.pdf (126,31KB)

4/6/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr VIII/19/24 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo- Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej na lata 2024-2039 z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

PDF4 6 2024.pdf (131,83KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 stycznia 2024 r. podjęto następujące uchwały:

3/5/2024 - stwierdzającą w uchwale nr VII/14/23 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatowo-Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" na 2024 rok naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

PDF3 5 2024.pdf (134,39KB)

3/4/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr VII/15/23 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej na lata 2024-2029 z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z
późn. zm.).

PDF3 4 2024.pdf (138,43KB)

3/3/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXIX.436.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki pomostowej planowanej do zaciągnięcia przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Chrzelice" z powodu naruszenia art. 211 ust. 4 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF3 3 2024.pdf (101,70KB)

3/2/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXIX.435.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej do zaciągnięcia przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Chrzelice" z powodu naruszenia art. 211 ust. 4 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF3 2 2024.pdf (103,07KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 stycznia 2024 r. podjęto następującą uchwałę:

1/1/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr L/448/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przekazania środków dofinansowania w formie udzielenia dotacji celowej przez Gminę Lubsza z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF1 1 2024.pdf (122,58KB)