Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2024 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 4 czerwca 2024 r. podjęto następującą uchwałę:

14/22/2024 - w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF14 22 2024.pdf (129,85KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 maja 2024 r. podjęto następujące uchwały:

12/21/2024 - w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2025 r.

PDF12 21 2024.pdf (251,69KB)

12/20/2024 - orzekającą nieważność uchwały Nr LV/452/2024 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok z powodu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze. zm.).

PDF12 20 2024.pdf (171,30KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 kwietnia 2024 r. podjęto następujące uchwały:

10/19/2024 - orzekającą nieważność § 4 ust. 2 pkt 11, § 5 ust. 2 i ust. 4, § 8 ust. 1 uchwały nr LX/482/2024 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 70 z późn. zm.).

PDF10 19 2024.pdf (125,85KB)

10/18/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr LX/487/2024 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy z powodu naruszenia art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.).

PDF10 18 2024.pdf (126,14KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 27 marca 2024 r. podjęto następujące uchwały:

8/17/2024 - w sprawie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2023 rok

PDF8 17 2024.pdf (394,09KB)
8/16/2024 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2023 rok

PDF8 16 2024.pdf (463,65KB)
8/15/2024 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2023 rok

PDF8 15 2024.pdf (410,11KB)

8/14/2024 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z Ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2023 rok

PDF8 14 2024.pdf (459,74KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 marca 2024 r. podjęto następujące uchwały:

6/13/2024 - w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 4/7/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 lutego 2024 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr VIII/18/24 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Związku Powiatowo – Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej na 2024 roku naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

PDF6 13 2024.pdf (100,19KB)

6/12/2024 - w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 3/5/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2024 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr VII/14/23 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" na 2024 rok naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

PDF6 12 2024.pdf (99,08KB)

6/11/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr LXXXVIII/1351/2024 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. zaciąganego przez ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.).

PDF6 11 2024.pdf (128,18KB)

6/10/2024 - orzekającą nieważność §4 ust. 3 i 4 uchwały nr LXXVII.421.2024 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) oraz

wskazującą w uchwale nr LXXVII.421.2024 Rady Gminy Komprachcice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

PDF6 10 2024.pdf (123,97KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 lutego 2024 r. podjęto następującą uchwałę:

5/9/2024 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF5 9 2024.pdf (108,20KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 7 lutego 2024 r. podjęto następujące uchwały:

4/8/2024 - wskazującą w uchwale nr VIII/16/24 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalania budżetu Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" naruszenie art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF4 8 2024.pdf (118,83KB)

4/7/2024 - stwierdzającą w uchwale nr VIII/18/24 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Związku Powiatowo – Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej na 2024 roku naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

PDF4 7 2024.pdf (126,31KB)

4/6/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr VIII/19/24 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo- Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej na lata 2024-2039 z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

PDF4 6 2024.pdf (131,83KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 stycznia 2024 r. podjęto następujące uchwały:

3/5/2024 - stwierdzającą w uchwale nr VII/14/23 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatowo-Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" na 2024 rok naruszenie art. 211 ust. 1 w zw. z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

PDF3 5 2024.pdf (134,39KB)

3/4/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr VII/15/23 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej" z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej na lata 2024-2029 z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z
późn. zm.).

PDF3 4 2024.pdf (138,43KB)

3/3/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXIX.436.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki pomostowej planowanej do zaciągnięcia przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Chrzelice" z powodu naruszenia art. 211 ust. 4 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF3 3 2024.pdf (101,70KB)

3/2/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXIX.435.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia poręczenia pożyczki inwestycyjnej do zaciągnięcia przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Chrzelice" z powodu naruszenia art. 211 ust. 4 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PDF3 2 2024.pdf (103,07KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 stycznia 2024 r. podjęto następującą uchwałę:

1/1/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr L/448/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przekazania środków dofinansowania w formie udzielenia dotacji celowej przez Gminę Lubsza z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF1 1 2024.pdf (122,58KB)