Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2024 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 lipca 2024 r. podjęto następujące uchwały:

17/29/2024 - orzekającą nieważność uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Turawa z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/442/2023 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Turawa z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF17 29 2024.pdf (150,54KB)

17/28/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr IV/21/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

PDF17 28 2024.pdf (151,29KB)

17/27/2024 - wskazującą w uchwale nr II/32/24 Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.).

PDF17 27 2024.pdf (119,61KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 lipca 2024 r. podjęto następującą uchwałę:

16/26/2024 - orzekającą nieważność uchwały nr II/17/24 Rady Gminy Pakosławice z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

PDF16 26 2024.pdf (130,20KB)