Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja

 

Organizację i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1747)


Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i tryb pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu określa Zarządzenie nr 2/2024 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego.

 

W ramach struktury organizacyjnej działają:

- Prezes i jego zastępca,

- Organ Izby - Kolegium Izby,

- Składy Orzekające,

- Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień skarbników gmin o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika,

- Jednostki organizacyjne Izby :

- Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej,

- Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń,

- Biuro Izby,

- Samodzielne stanowiska przewidziane w strukturze organizacyjnej Izby.

 

Schemat organizacyjny RIO w Opolu: