Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalna Komisja Orzekająca

Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela.

Skład osobowy Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

Przewodnicząca Komisji: Magdalena Przybylska
Zastępca Przewodniczącej Komisji: Grzegorz Czarnocki
Członkowie Komisji: Anita Berg
  Remigiusz Mazur
  Joanna Rudnik
  Wojciech Winnik
  Barbara Wołczak
  Iwona Wołczak-Ciecierska

Kadencja Komisji rozpoczęła się w dniu 7 września 2017 r. 

Siedziba Regionalnej Komisji Orzekającej znajduje się w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Adres: 45-052 Opole 
ul. Oleska 19a

tel.: 77 443 18 88
fax: 77 443 18 88

E-mail: dyscyplina-komisja@opole.rio.gov.pl

 

Klauzula informacyjna

dla strony/pełnomocnika/świadka

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w aktach spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest:
  Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu z siedzibą ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w ustawie, a rejestry i akta spraw są archiwizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powołaną wyżej ustawą jest obligatoryjne.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dostępny jest w formie elektronicznej "Biuletyn" Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2005
  przez: Michał Łukasiewicz
 • opublikowano:
  26-09-2005 09:51
  przez: (administrator) Marek Leśko
 • zmodyfikowano:
  02-09-2019 08:15
  przez: Katarzyna Sikocińska
 • podmiot udostępniający:
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
  odwiedzin: 6933
Dane jednostki:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19 A
NIP: 754-11-36-950 REGON: 530617411

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453-86-36
fax: 77 453-73-68
e-mail: rio@rio.opole.pl
strona www: rio.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×