Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu prowadzone są rejestry:

  • rejestr kontroli,

  • rejestr skarg i wniosków prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.),

  • archiwum prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553, ze zm.),

  • rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznych.