Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2014 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 grudnia 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

21/25/2014 - orzekającą nieważność § 3 pkt 1 uchwały nr LXIII/394/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji  w związku z naruszeniem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz,. 1172 z późn.zm.).

PDF21 25 2014.pdf (243,26KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 listopada 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

20/24/2014 - orzekającą nieważność § 1 pkt 4 uchwały 229/XXXIV/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton, z trzema osiami, z innymi systemami zawieszenia” w wysokości 3 138,07 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2014 r., poz 849).

PDF20 24 2014.pdf (186,58KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 października 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

19/23/2014 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach sp. z o. o. do wniosku zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO-401-5/2014  z  dnia 22 września 2014 r.

PDF19 23 2014.pdf (301,37KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 lipca 2014 r. podjęto następujące uchwały:

16/22/2014 - orzekającą nieważność § 3 uchwały nr XLVII/717/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa w części dotyczącej sformułowania „i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” w związku z naruszeniem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.).

PDF16 22 2014.pdf (231,57KB)

16/21/2014 - orzekającą nieważność postanowienia zawartego w załączniku nr 3 do uchwały nr XXXVIII-364/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis o treści „ świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych ( art. 233 kk).” z powodu naruszenia art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.).

PDF16 21 2014.pdf (230,78KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 lipca 2014 r. podjęto następującą uchwałę:

14/20/2014 - orzekającą nieważność uchwały nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.)

PDF14 20 2014.pdf (192,73KB)