Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2015 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 grudnia 2015 r. podjęto następujące uchwały:

23/74/2015 - orzekająca nieważność § 1 pkt 2 uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej  ustalenia rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o trzech osiach oraz dopuszczalnej masie całkowitej „nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton”, dla innych systemów zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.500,00 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 849 ze zm.).

PDF23 74 2015.pdf (283,67KB) 

23/73/2015 - wskazującą w uchwale nr XVIII/319/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy  podatku leśnego naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze m.).

PDF23 73 2015.pdf (216,45KB) 

23/72/2015 - wskazującą w uchwale nr XVIII/318/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 72 2015.pdf (216,00KB) 

23/71/2015 - wskazującą w uchwale nr XVIII/317/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy  podatku od nieruchomości naruszenie art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 71 2015.pdf (216,30KB) 

23/70/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII/73/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.).

PDF23 70 2015.pdf (219,78KB) 

23/69/2015 - wskazującą w uchwale nr XII/68/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.).

PDF23 69 2015.pdf (219,21KB) 

23/68/2015 - wskazującą w uchwale nr XII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.).

PDF23 68 2015.pdf (219,53KB) 

23/67/2015 - wskazującą w uchwale nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 67 2015.pdf (217,43KB) 

23/66/2015 - wskazującą w uchwale nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 66 2015.pdf (216,88KB) 

23/65/2015 - wskazującą w uchwale nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 65 2015.pdf (217,21KB) 

23/64/2015 - wskazującą w uchwale nr XV/73/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym, naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 64 2015.pdf (216,97KB) 

23/63/2015 - wskazującą w uchwale nr XV/72/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym, naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 63 2015.pdf (216,67KB) 

23/62/2015 - wskazującą w uchwale nr XV/71/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.). 

PDF23 62 2015.pdf (217,07KB) 

23/61/2015 - wskazującą w uchwale nr IX/71/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.).

PDF23 61 2015.pdf (217,95KB)

23/60/2015 wskazującą w uchwale nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.). 

PDF23 60 2015.pdf (218,74KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 grudnia 2015 r. podjęto następujące uchwały:

22/59/2015 - wskazującą w uchwale nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 59 2015.pdf (181,09KB)

22/58/2015 - wskazującą w uchwale nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania  podatkiem rolnym naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 58 2015.pdf (180,88KB)

22/57/2015 - wskazującą w uchwale nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowana podatkiem od nieruchomości naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 57 2015.pdf (180,63KB)

22/56/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 56 2015.pdf (181,43KB)

22/55/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 55 2015.pdf (181,77KB)

22/54/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PDF22 54 2015.pdf (181,61KB)

22/53/2015 - wskazującą w uchwale nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 53 2015.pdf (178,57KB)

22/52/2015 - wskazującą w uchwale nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze m.). 

PDF22 52 2015.pdf (219,99KB)

22/51/2015 - wskazującą w uchwale nr X.80.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice naruszenie art. 6n pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) z w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PDF22 51 2015.pdf (182,34KB)

22/50/2015 - wskazującą w uchwale nr X/85/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PDF22 50 2015.pdf (181,33KB)

22/49/2015 - wskazującą w uchwale nr XI/54/2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a pkt 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PDF22 49 2015.pdf (180,10KB)

22/48/2015 - wskazującą w uchwale nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U z 2013 r., poz. 465 ze zm) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PDF22 48 2015.pdf (180,20KB)

22/47/2015 - wskazującą w uchwale nr X.55.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 47 2015.pdf (181,64KB)

22/46/2015 - wskazującą w uchwale nr X.54.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 

PDF22 46 2015.pdf (182,09KB)

22/45/2015 - wskazującą w uchwale nr X.53.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji  na podatek od nieruchomości naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PDF22 45 2015.pdf (181,72KB)

22/44/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PDF22 44 2015.pdf (181,55KB)

22/43/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego naruszenie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1381 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PDF22 43 2015.pdf (181,62KB)

22/42/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII/136/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PDF22 42 2015.pdf (181,59KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 grudnia 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

21/41/2015 - orzekającą nieważność § 11 ust. 2 uchwały nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji  z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

PDF21 41 2015.pdf (242,13KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 listopada 2015 r. podjęto następujące uchwały:

20/40/2015 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 18/31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 października 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr X/54/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

PDF20 40 2015.pdf (179,53KB)

20/39/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr IX.68.2015 Rady Gminy Wilków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie remontu drogi z powodu naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

PDF20 39 2015.pdf (235,95KB)

20/38/2015 - wskazującą w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XII//50/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  w części G załącznika nr 1 do uchwały, naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) poprzez zawarcie postanowienia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926); w § 2 uchwały naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zaniechanie określenia formatu elektronicznego deklaracji oraz układu informacji i powiązań między nimi.

PDF20 38 2015.pdf (186,90KB)

20/37/2015 - wskazującą w uchwale nr XI/59/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Olesno naruszenie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) poprzez udzielenie pomocy finansowej z budżetu roku przyszłego.

PDF20 37 2015.pdf (185,69KB)

20/36/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII//102/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski naruszenie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

PDF20 36 2015.pdf (185,24KB)

20/35/2015 - wskazującą w uchwale nr XIII//101/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski naruszenie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

PDF20 35 2015.pdf (185,92KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 października 2015 r. podjęto następujące uchwały:

18/34/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr XVI/127/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej z powodu naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

PDF18 34 2015.pdf (215,26KB)

18/33/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr X/57/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych

PDF18 33 2015.pdf (233,41KB)

18/32/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr X/56/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VI/33/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015 – 2021 z powodu naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

PDF18 32 2015.pdf (184,10KB)

18/31/2015 - stwierdzającą w uchwale nr X/54/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego naruszenie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami). 

PDF18 31 2015.pdf (129,73KB)

18/30/2015 orzekającą nieważność uchwały nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z powodu naruszenia art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) 

PDF18 30 2015.pdf (222,61KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 września 2015 r. podjęto następujące uchwały:

17/29/2015 - w sprawie zaopiniowania kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

PDF17 29 2015.pdf (236,40KB)

17/28/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej § 2 ust. 2 pkt 2 w zakresie sformułowania „lub archeologicznych” w związku z naruszeniem art. 81 ust. 1 i 2 oraz art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).

PDF17 28 2015.pdf (186,37KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 września 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

16/27/2015 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 15/26/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 sierpnia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia w uchwale nr X/36/2015 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

PDF16 27 2015.pdf (179,69KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 sierpnia 2015 r. podjęto następujące uchwały:

15/26/2015 - stwierdzającą w uchwale nr X/36/2015 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 naruszenie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

PDF15 26 2015.pdf (128,36KB)

15/25/2015 - orzekającą nieważność uchwały nr X/37/2015 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej z powodu naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

PDF15 25 2015.pdf (136,40KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 29 lipca 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

14/24/2015 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Skarbimierz do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r..

PDF14 24 2015.pdf (186,47KB) 


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 1 lipca 2015 r. podjęto następującą uchwałę:

13/23/2015 - wskazującą w uchwale nr 47/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, naruszenie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 204 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) poprzez brak postanowień w zakresie przepisów przejściowych.

PDF13 23 2015.pdf (188,71KB)