Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2016 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 grudnia 2016 r. podjęto następujące uchwały:

24/42/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w części § 1 pkt 1 lit. b uchwały, ustalającej roczną stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  w wysokości 4,58 zł od 1 ha powierzchni, z powodu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

PDF24 42 2016.pdf (860,87KB)

24/41/2016 - orzekającą nieważność § 1 pkt 4 uchwały nr XXIII/156/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. w części dotyczącej ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie mniej niż 36 ton, z trzema osiami i więcej, z innymi systemami zawieszenia osi jezdnej” w wysokości 2 400 zł, z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716).

PDF24 41 2016.pdf (948,28KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 grudnia 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

23/40/2016 - w sprawie zmiany ramowego planu w tym planu kontroli na 2016 rok.

PDF23 40 2016.pdf (336,30KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 listopada 2016 r. podjęto następujące uchwały:

22/39/2016 - wskazującą w uchwałach Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. nr XXXII/605/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki oraz nr XXXII/606/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa, naruszenie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).

PDF22 39 2016.pdf (1,35MB)

22/38/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XXXV/315/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6 w Kędzierzynie Koźlu” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870).

PDF22 38 2016.pdf (1,21MB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 9 listopada 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

21/37/2016 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-6/2016 z dnia 26 września 2016 r

PDF21 37 2016.pdf (7,33MB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 21 października 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

19/36/2016 - orzekającą nieważność uchwały nr XX/102/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - DzU z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

PDF19 36 2016.pdf (1,93MB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 października 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

18/35/2016 - w sprawie wyboru kandydata na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF18 35 2016.pdf (611,45KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 września 2016 r. podjęto następującą uchwałę:

17/34/2016 - zmieniającą ramowy plan pracy w tym plan kontroli na 2016 rok.

PDF17 34 2016.pdf (358,02KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 sierpnia 2016 r. podjęto następujące uchwały:

15/33/2016 - postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 13/28/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 lipca 2016 r.

PDF15 33 2016.pdf (427,64KB)

15/32/2016 - wskazującą w uchwale XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

PDF15 32 2016.pdf (777,22KB)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 sierpnia 2016 r. podjęto następujące uchwały:

14/31/2016 - w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF14 31 2016.pdf (665,30KB)

14/30/2016 - wskazującą w uchwale XVIII/81/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

PDF14 30 2016.pdf (794,39KB)
 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 lipca 2016 r. podjęto następujące uchwały:

13/29/2016 - postanawiającą wybrać członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF13 29 2016.pdf (205,77KB)

13/28/2016 - stwierdzającą w § 1 uchwały nr XXI/218/16 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 r. brak pokrycia ustalonego w wyniku zmian uchwały budżetowej wielkości deficytu budżetu. Powyższe narusza art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

PDF13 28 2016.pdf (647,55KB)