Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2017 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 listopada 2017 r. podjęto następujące uchwały:

  • 24/20/2017 - w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF24 20 2017.pdf (687,08KB)

  • 24/19/2017 - orzekającą nieważność uchwały XXIX.174.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

PDF24 19 2017.pdf (1,33MB)

  • 24/18/2017 - orzekającą nieważność uchwały XXIX.173.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

PDF24 18 2017.pdf (1,36MB)

  • 24/17/2017 - orzekającą nieważność uchwały Nr XXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

PDF24 17 2017.pdf (2,18MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 października 2017 r. podjęto następujące uchwały:

  • 23/16/2017 - w sprawie zmiany ramowego planu pracy na 2017 rok 

PDF23 16 2017.pdf (379,45KB)

  • 23/15/2017 - wskazującą w uchwale nr XXXIII/392/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Związkowi Gmin „Aqua Silesia” naruszenie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 

PDF23 15 2017.pdf (672,57KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 października 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

  • 22/14/2017 - postanawiającą oddalić zastrzeżenia Burmistrza Białej do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PDF22 14 2017.pdf (2,60MB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 września 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

  • 20/13/2017 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF20 13 2017.pdf (220,24KB)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 września 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

  • 19/12/2017 - w sprawie wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDF19 12 2017.pdf (47,92KB)