Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2003 roku (II pół.)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 31 grudnia 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 26/220/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr X/90/03 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

 • 26/219/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XII/177/2003 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2004 roku  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 22 grudnia 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 25/218/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XIII/110/03 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu i pożyczki krótkoterminowej na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego 2004

 • 25/217/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XI/92/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • 25/216/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr XIV/106/03 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 17 grudnia 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 24/215/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr X-80/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • 24/214/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr X-77/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • 24/213/2003
  stwierdzająca naruszenie prawa uchwały nr X/67/03 z dnia 28 listopada 2003 r. Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

 • 24/212/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr X/61/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnienia mieszkańców Gminy Domaszowice z podatku od posiadania psów w 2004 roku

 • 24/211/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIV/102/03 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • 24/210/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr XI/98/03 Rady Gminy w Skarbimierzu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków

 • 24/209/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XI/96/2003 Rady Gminy w Skarbimierzu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobów jej pobierania w 2004 roku

 • 24/208/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XVI/65/2003 Rady Miejskiej w Ujeżdzie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • 24/207/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XII/82/2003 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • 24/206/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XI/101/2003 Rady Gminy w Pokoju z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • 24/205/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr XV/89/03 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 • 24/204/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XIII/73/03 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 26 listopada 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 23/203/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr IV/04/2003 Walnego Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 7 października 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Unii Gmin Powiatu Nyskiego

 • 23/202/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XI/122/2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • 23/201/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr XI/121/2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

 • 23/200/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XVI/117/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie bieżących zobowiązań

 • 23/199/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Byczyna na lata 2003-2005

 • 23/198/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XI/76/03 Rady Gminy w Lubszy z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 4 listopada 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 22/197/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr XI/74/2003 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu

 • 22/196/2003 dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XII/71/03 Rady Gminy w Walcach z dnia 3 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 • 22/195/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr XI/79/03 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

 • 22/194/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Nysie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 • 22/193/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr X/71/2003 Rady Powiatu w Nysie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/02 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2003 rok

 • 22/192/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr X/73/2003 Rady Powiatu w Nysie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zakresu, formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nyskiego

 • 22/191/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części zarządzenia nr 0152/72/2003 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 października 2003 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok

 • 22/190/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałami nr 17/175/2003 i 17/176/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 lipca 2003 r. w przedmiocie uchwał Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2003 r.:
  - nr VII/41/2003 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2003 roku,
  - nr VII/42/2003 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu Inwestycyjnego dla Gminy Świerczów na 2003-2008

 • 22/189/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XIV/136/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 7 października 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 20/188/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr XI/64/03 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez pracowników samorządowych

 • 20/187/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr VIII/70/2003 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 • 20/186/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa zarządzenia nr 30/2003 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy w Olszance nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącą uchwalenia budżetu gminy Olszanka na rok 2003

 • 20/185/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 17/177/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 lipca 2003 r. w przedmiocie uchwały nr IX/64/03 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2003 rok

 • 20/184/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 15/169/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 czerwca 2003 r. w przedmiocie uchwały nr VIII/58/03 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2003 rok

 • 20/183/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 16/170/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 lipca 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie nr VIII/72/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 29 sierpnia 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 19/182/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr X/90/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • 18/181/2003
  dotyczącą przesunięcia terminu usunięcia nieprawidłowości określonych uchwałą nr 16/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 lipca 2003 r zmienić na 19 września 2003 r.  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 8 sierpnia 2003 r. podjęto następującą uchwałę:


 • 18/180/2003
  dotyczącą oddalenia zastrzeżenia Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 14 lipca 2003 r. do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 lipca 2003 r.  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 31 lipca 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 17/179/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr X/71/02 z dnia 26 czerwca 2003 r. Rady Gminy Kamiennik w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu

 • 17/178/2003
  dotyczącą przesunięcia terminu usunięcia nieprawidłowości określonych uchwałą nr 15/169/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 czerwca 2003 r na 29 sierpnia 2003 r. 30 kwietnia 2003 r.

 • 17/177/2003
  stwierdzająca naruszenie prawa uchwały nr IX/64/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. Rady Powiatu w Nysie w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2003 rok

 • 17/176/2003
  stwierdzająca naruszenie prawa uchwały nr VII/42/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. Rady Gminy w Świerczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Świerczów na lata 2003-2008

 • 17/175/2003
  stwierdzająca naruszenie prawa uchwały nr VII/41/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. Rady Gminy w Świerczowie w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2003 roku

 • 17/174/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr X/45/2003 Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 11 lipca 2003 r. podjęto następujące uchwały:


 • 16/173/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr IX/54/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 • 16/172/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr VII/56/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. Rady Gminy w Popielowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 • 16/171/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr VIII/39/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. Rady Gminy Cisek w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2003 rok

 • 16/170/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok