Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2003 roku (I pół.)


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 27 czerwca 2003 r. podjęto następujące uchwały:

 

 

 • 15/169/2003
  stwierdzająca naruszenie prawa uchwały nr VIII/58/03 z dnia 30 maja 2003 r. Rady Powiatu w Nysie w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2003 rok
   
 • 15/168/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/20/02 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
   
 • 15/167/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/13/2002 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok
   
 • 15/166/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały
  nr II/12/02 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
   
 • 15/165/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II/10/02 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 r.
   
 • 15/164/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności zarządzenia nr I/47/03 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
   
 • 15/163/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności zarządzenia nr 109/2003 Burmistrza Korfantowa z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2003 rok
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 6 czerwca 2003 r. podjęto następującą uchwałę:

   
 • 14/162/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr VII/93/2003 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie cesji umowy pożyczki nr 7/98/G-15/OW-OK./P wraz z aneksem nr 01/021/99 i nr 02/006/2003
   
 • 14/161/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 19 maja 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 13/160/2003
  dotycząca uznania uchwały Rady Powiatu Nyskiego nr VII/44/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Nyskiego za nienaruszającą przepisów prawa
   
 • 13/159/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazująca nieistotne naruszenie prawa uchwały nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej na 2003 rok, zmienionej uchwałą nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 stycznia 2003 r.
   
 • 13/158/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr VII/73/2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego
   
 • 13/157/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr VI-47/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Organowi Wykonawczemu Gminy Baborów na 2002 r.
   
 • 13/156/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały w części nr VIII/47/03 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
   
 • 13/155/2003 w sprawie wniosków do projektu budżetu Izby na 2004 r. kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 7 maja 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 12/154/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 10/145/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkim nr III/16/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 12/153/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 10/141/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Gminy w Tarnowie Opolskim nr V/31/03 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały
   
 • 12/152/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 8/118/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Brzegu nr VI/31/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok
   
 • 12/151/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały w części nr VI/34/2003 Rady Gminy w Izbicku z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 23 kwietnia 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 11/150/2003
  zmieniającą termin usunięcia nieprawidłowości na 30 kwietnia 2003 r. określonych uchwałą nr 10/141/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdzonych w przedmiocie uchwały nr V/31/03 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały
   
 • 11/149/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały w części nr VII/32/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
   
 • 11/148/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/02 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2003 rok
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 9 kwietnia 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 10/147/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały nr VI/84/03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/02 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2003 rok
   
 • 10/146/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/19/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
   
 • 10/145/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały nr III/16/03 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 10/144/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr V/52/2003 Rady Gminy w Pokoju z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/02 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29 listopada 2002 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003
   
 • 10/143/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr V/28/03 Rady Gminy Branice z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina
   
 • 10/142/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 8/119/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 marca 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Kolanowskiem nr IV/17/03 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok
   
 • 10/141/2003
  stwierdzająca naruszenie prawa uchwały nr V/31/03 z dnia 26 lutego 2003 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie zmiany uchwały
   
 • 10/140/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 7/11/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 lutego 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Powiatu w Nysie nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nyskiego na 2003 rok
   
 • 10/139/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr V/38/2003 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydatkowania dotacji przedmiotowej
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 25 marca 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 9/138/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr V/48/2003 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej
   
 • 9/137/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr V/46/2003 Rady Gminy w Turawie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr II/8/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso tej opłaty
   
 • 9/136/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr IV/25/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/02 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
   
 • 9/135/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr V-40/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 10 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
   
 • 9/134/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
   
 • 9/133/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 6/99/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 lutego 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Gminy w Domaszowicach nr III/16/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 9/132/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr IV/26/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
   
 • 9/131/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 6/97/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 lutego 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Gminy w Pakosławicach nr V/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakosławice na 2003 rok
   
 • 9/130/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 6/104/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 lutego 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Gminy Chrząstowice nr V/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 9/129/2003
  oddalającą zastrzeżenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2003 r. złożone do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 lutego 2003 r.
   
 • 9/128/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 4/62/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach nr III/19/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2003 roku
   
 • 9/127/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr IV/29/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie uchwały nr XXIX/174/2001 Rady Gminy Wilków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od posiadania psów na terenie Gminy Wilków oraz wprowadzenia opłaty administracyjnej
   
 • 9/126/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/17/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r.
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 20 lutego 2003 r. podjęto następujące uchwały:
   
 • 8/125/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części zarządzenia nr 13/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2003 rok
   
 • 8/124/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr V/61/2003 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2003 roku
   
 • 8/123/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 3/53/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie nr III/13/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2003 rok
   
 • 8/122/2003
  zmieniającą termin usunięcia nieprawidłowości na 20 marca 2003 określonych uchwałą nr 6/104/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdzonych uchwały nr V/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. Rady Gminy Chrząstowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
   
 • 8/121/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 6/108/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 lutego 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr III/27/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 8/120/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr IV/43/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 • 8/119/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały IV/17/03 Rady Miejskiej w Kolanowskiem z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok
   
 • 8/118/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały VI/31/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok
   
 • 8/117/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr IV/18/2003 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
   
 • 8/116/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
   
 • 8/115/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 2/24/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 stycznia 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Gminy Skarbimierz nr II/18/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobów jej pobierania w 2003 roku
   
 • 8/114/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr IV/26/2003 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 26 lutego 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 7/113/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr IV/30/03 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
   
 • 7/112/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały III/16/02 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nyskiego na 2003 rok
   
 • 7/111/2003
  dotyczącą przyjęcia sprawozdań za 2002 rok z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby
   
 • 7/110/2003
  dotyczącą przyjęcia sprawozdania za 2002 rok z wykonania budżetu i rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli Izby
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 20 lutego 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 6/109/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/20/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Turawie w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.
   
 • 6/108/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały III/27/02 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 6/107/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr V/30/03 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dokończenie budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Strzeleczkach
   
 • 6/106/2003
  zmieniającą termin usunięcia nieprawidłowości na 21 lutego 2003 r. określonych uchwałą nr 2/24/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdzonych w przedmiocie uchwały nr II/18/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie opłaty administracyjnej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobów jej pobierania w 2003 roku
   
 • 6/105/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 5/90/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2003 r. w przedmiocie uchwały Rady Miasta Opola nr III/15/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Opola
   
 • 6/104/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały V/20/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 6/103/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr V/29/03 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
   
 • 6/102/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwał Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 stycznia 2003 r.:

  - nr V/28/03 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003,

  - nr V/30/03 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
   
 • 6/101/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego
   
 • 6/100/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. Rady Gminy w Popielowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązującym na terenie gminy Popielów w 2003 roku
   
 • 6/99/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały III/16/02 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
   
 • 6/98/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały IV/37/2002 Rady Miasta w Kędzierzynie-Kożlu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
   
 • 6/97/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały V/19/02 Rady Gminy w Pakosławicach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakosławice na 2003 rok
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 29 stycznia 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 5/96/2003
  stwierdzające naruszenie prawa w zarządzeniu 7/2002 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2002 r.
   
 • 5/95/2003
  stwierdzające naruszenie prawa w zarządzeniu 4/2002 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Paczków na 2002 r.
   
 • 5/94/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III-12/2002 z dnia 30 grudnia 2003 r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
   
 • 5/93/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwałach Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2002 r.:
  - nr III/29/2002 w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach,
  - nr III/30/2002 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
   
 • 5/92/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/16/2002 z dnia 30 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Murowie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
   
 • 5/91/2003
  uchwalającą ramowy planu pracy w tym planu kontroli na 2003 roku
   
 • 5/90/2003
  stwierdzającą naruszenie prawa uchwały III/15/02 Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych rocznej na terenie miasta Opola
   
 • 5/89/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/12/02 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2003 roku
   
 • 5/88/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa w uchwałach Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r.:
  - nr III/11/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek opłat lokalnych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2003 roku
  - nr III/14/02 w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczącą podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
   
 • 5/87/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 22 stycznia 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 4/86/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr IV/30/02 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych Miejskiemu Zarządowi Obiektów Komunalnych w Kluczborku
   
 • 4/85/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/15/2002 z dnia 9 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie określenia wzorów formularzy oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
   
 • 4/84/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/19/2002 z dnia 6 grudnia 2003 r. Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących formularzy, zawierających dane dotyczącą podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
   
 • 4/83/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/20/02 z dnia 10 grudnia 2003 r. Rady Gminy Strzeleczki w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   
 • 4/82/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/12/02 z dnia 16 grudnia 2003 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
   
 • 4/81/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/13/02 z dnia 11 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Bierawie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
   
 • 4/80/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr IV/11/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.
   
 • 4/79/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr IV/8/2002 z dnia 12 grudnia 2003 r. Rady Gminy Chrząstowice w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczącą podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
   
 • 4/78/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr IV/7/2002 z dnia 12 grudnia 2003 r. Rady Gminy Chrząstowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
   
 • 4/77/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/10/2002 z dnia 16 grudnia 2003 r. Rady Miejskiej w Kolanowskiem w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach
   
 • 4/76/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/9/02 Rady Miejskiej w Kolanowskiem z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 • 4/75/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/8/2002 z dnia 16 grudnia 2003 r. Rady Miejskiej w Kolanowskiem w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ustalającej roczne stawki podatku od nieruchomości
   
 • 4/74/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/18/02 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
   
 • 4/73/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/17/02 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2003
   
 • 4/72/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/21/02 z dnia 19 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Kamienniku w sprawie wzoru formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
   
 • 4/71/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/16/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Kamienniku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003
   
 • 4/70/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/13/02 z dnia 13 grudnia 2003 r. Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
   
 • 4/69/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.
   
 • 4/68/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/15/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Walcach w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru informacji o gruntach i wzoru informacji o lasach
   
 • 4/67/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/18/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Tułowicach w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości
   
 • 4/66/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/27/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Turawie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
   
 • 4/65/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/26/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Turawie w sprawie wzoru informacji o nieruchomościach o gruntach i o lasach
   
 • 4/64/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/10/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
   
 • 4/63/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/14/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie wzoru informacji o nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości
   
 • 4/62/2003
  stwierdzające naruszenie prawa oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały III/19/2002 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2003 roku
   
 • 4/61/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/19/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Izbicku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
   
 • 4/60/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/12/02 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
   
 • 4/59/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/11/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Świerczowie w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 15 stycznia 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 3/58/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr II/8/02 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom
   
 • 3/57/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/13/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
   
 • 3/56/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/16/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Rady Miasta Opola w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości
   
 • 3/55/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/5/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Skoroszycach w sprawie podatku od nieruchomości
   
 • 3/54/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr IV/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
   
 • 3/53/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały III/13/2002 Rady Miasta w Gogolinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2003 r.
   
 • 3/52/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
   
 • 3/51/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/12/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Bierawie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
   
 • 3/50/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/6/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Łubnianach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2003
   
 • 3/49/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Głogówek na rok 2003
   
 • 3/48/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/11/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia
  wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
   
 • 3/47/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/16/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
   
 • 3/46/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/22/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczącą podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
   
 • 3/45/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/22/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Skarbimierzu w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
   
 • 3/44/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/23/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Skarbimierzu w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
   
 • 3/43/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II-7/02 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłat od posiadania psa, opłaty targowej i opłaty administracyjnej dotyczącej ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu
   
 • 3/42/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II-8/02 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 • 3/41/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/10/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
   
 • 3/40/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr II/14/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej
   
 • 3/39/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/14/2002 Rady Gminy w Izbicku z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych i określenia ich wysokości na 2003 r.
   
 • 3/38/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/14/2002 z dnia 14 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości
   
 • 3/37/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr II/7/2002 Rady Gminy w Popielowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązującym na terenie Gminy Popielów w 2003 roku
   
 • 3/36/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Popielowie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
   
 • 3/35/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II/6/2002 Rady Gminy w Popielowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2003 oraz zwolnień z podatków i opłat lokalnych
   
 • 3/34/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/9/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w Gminie Cisek
   
 • 3/33/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/7/02 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
   
 • 3/32/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II/8/02 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych i podatku od posiadania psów na 2003 rok
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 8 stycznia 2003 r. podjęto następujące uchwały:

   
 • 2/31/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/15/02 Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie Miasta Opola
   
 • 2/30/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/6/2002 Rady Gminy w Murowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
   
 • 2/29/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/10/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Łambinowicach w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   
 • 2/28/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/11/2002 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok ustalającej roczne stawki podatku od nieruchomości
   
 • 2/27/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr II/16/2002 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
   
 • 2/26/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr II/15/2002 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2002 r.
   
 • 2/25/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
   
 • 2/24/2003
  stwierdzające naruszenie prawa uchwały II/18/2002 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobów jej pobierania w 2003 r.
   
 • 2/23/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/7/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Olszance w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
   
 • 2/22/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/24/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczącą podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
   
 • 2/21/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportowych
   
 • 2/20/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/19/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
   
 • 2/19/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/13/02 z dnia 29 listopada 2002 r. Rady Gminy w Pokoju w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003
   
 • 2/18/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II/12/02 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na rok podatkowy 2003
   
 • 2/17/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr II/10/2002 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i opłaty administracyjnej
   
 • 2/16/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
   
 • 2/15/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/18/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003
   

  Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu z dnia 3 stycznia 2003 r. podjęto następujące uchwały:
   
 • 1/14/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 rok
   
 • 1/13/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II-14/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Baborowie w sprawie podatku od środków transportowych
   
 • 1/12/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/13/02 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 rok
   
 • 1/11/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/10/02 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
   
 • 1/10/2003
  uwzględniającą odwołanie Burmistrza Miasta i Gminy Zawadzkie od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie budżetu Miasta i Gminy Zawadzkie na 2003 rok
   
 • 1/9/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/13/02 z dnia 3 grudnia 2002 r. Rady Gminy Branice w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 • 1/8/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/11/02 Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 • 1/7/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części oraz wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr III/8/2002 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 • 1/6/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr III/14/02 Rady Gminy Branice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów
   
 • 1/5/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/10/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Walcach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
   
 • 1/4/2003
  wskazującą nieistotne naruszenie prawa uchwały nr II/7/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Turawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
   
 • 1/3/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności w części uchwały nr III/11/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.
   
 • 1/2/2003
  dotyczącą orzeczenia nieważności uchwały nr III/15/02 Rady Gminy w Jemielnicy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu
   
 • 1/1/2003
  dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą Nr 17/133/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2002 r. w przedmiocie uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 158/292/2002 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnik na 2002 rok