Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

uchwały Kolegium z 2008 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 30 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 26/147/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXXI/158/08 Rady Gminy Branice z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w roku 2009  naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 nr 136, poz. 969).

plik - PDF26_147_2008.pdf (79,91KB)

 • 26/146/2008 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XXI/160/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. Rady Gminy Rudniki w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku w części dotyczącej zwolnienia mikrobusów z powodu naruszenia art. 12 ust. 4 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm).

plik - PDF26_146_2008.pdf (94,02KB)

 • 26/145/2008  wskazującą w § 4 ust. 2 uchwały nr XXIX/183/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 j.t.) poprzez postanowienie o ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

plik - PDF26_145_2008.pdf (87,79KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 grudnia 2008 r. podjęto następującą uchwałę:  

 • 25/144/2008 – wskazującą w uchwale nr XXVII/396/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/344/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Nysa długoterminowego kredytu naruszenia art. 165 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z uchwałą nr XVII/233/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  18 stycznia 2008 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2008 rok (z późn. zm.).   

plik - PDF25_144_2008.pdf (73,02KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 24/143/2008 – w sprawie: wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF24_143_2008.pdf (77,17KB)

 • 24/142/2008  wskazującą § 2 uchwały nr XXXII/169/08 Rady Gminy w Izbicku z  dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009 z powodu naruszenia art. 19 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF24_142_2008.pdf (70,49KB)

 • 24/141/2008  wskazującą w § 1 uchwały nr XXVII/213/2008 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku, naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym.

plik - PDF24_141_2008.pdf (101,59KB)

 • 24/140/2008 – wskazującą w § 1 ust. 5 uchwały nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 8 pkt 5  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF24_140_2008.pdf (96,91KB)

 • 24/139/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXII/174/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

plik - PDF24_139_2008.pdf (94,66KB)

 • 24/138/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXVI/183/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2009  naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 nr 136, poz. 969).  

plik - PDF24_138_2008.pdf (79,22KB)

 • 24/137/2008  wskazującą w § 1 uchwały nr XXVII/214/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok, naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym.

plik - PDF24_137_2008.pdf (102,38KB)

 • 24/136/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVI/220/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek  podatku od środków transportowych, w części dotyczącej określenia w § 1 pkt 2 lit. „b” stawek podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w przedziale „trzy osie nie mniej niż 36 ton” z powodu naruszenia przepisów art.10 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz.844 z późn. zm.).

plik - PDF24_136_2008.pdf (71,86KB)

 • 24/135/2008 – wskazującą w uchwale nr XXVI/219/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2009 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „a” w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF24_135_2008.pdf (95,23KB)

 • 24/134/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXVIII/160/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2009 rok, naruszenie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym.  

plik - PDF24_134_2008.pdf (101,94KB)

 • 24/133/2008 – wskazującą w § 1 ust. 1 i § 3 pkt 5 uchwały nr XVII/188/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Krapkowice naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

plik - PDF24_133_2008.pdf (93,51KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 10 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 23/132/2008 – orzekającą nieważność uchwały Nr XXIV/216/2008 z dnia 06 listopada 2008 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce z powodu naruszenia art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

plik - PDF23_132_2008.pdf (78,42KB)

 • 23/131/2008  wskazującą w § 1 uchwały nr XXVI/218/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek, naruszenie art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z. 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze zm.) w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1638) poprzez określenie obniżonej stawki ceny skupu żyta w kwintalach.

plik - PDF23_131_2008.pdf (84,27KB)

 • 23/130/2008 – wskazującą w § 2 pkt 2 uchwały nr XXII/212/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu naruszenie art. 175 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF23_130_2008.pdf (69,55KB)

 • 23/129/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XVII/198/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice z powodu naruszenia art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

plik - PDF23_129_2008.pdf (70,03KB)

 • 23/128/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXVII/185/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego, naruszenie art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z. 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze zm.) w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1638) poprzez określenie obniżonej stawki ceny skupu żyta w kwintalach.

plik - PDF23_128_2008.pdf (84,66KB)

 • 23/127/2008 – orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XXII/128/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009, z powodu naruszenia zasady powszechności ustalenia opłaty od posiadania psów określonej art. 18a ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF23_127_2008.pdf (85,00KB)

 • 23/126/2008 – orzekającą nieważność § 2 pkt 1 oraz pkt 2 w części dotyczącej stwierdzenia „i pojazdy” uchwały nr XXII/127/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych z powodu naruszenia przepisu art.12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF23_126_2008.pdf (102,17KB)

 • 23/125/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXII/126/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatku od nieruchomości w części dotyczącej brzmienia § 2 pkt 3 stanowiącego o zwolnieniu od podatku od nieruchomości budowli zajętych na działalność sportową pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, co narusza art. 7 ust. 3 w zw. z 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF23_125_2008.pdf (116,32KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 grudnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 22/124/2008 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 19/98/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 października 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/l66/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 z powodu naruszenia art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, póz. 2104 ze zm.) polegającego na przekroczeniu ustawowego limitu kwoty rezerwy ogólnej.

plik - PDF22_124_2008.pdf (73,57KB)

 

 • 22/123/2008 – wskazującą w uchwałach Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r.:

1) nr XXIX/362/08  w sprawie zmiany uchwały

2) nr XXIX/363/08  w sprawie zmiany uchwały

3) nr XXIX/364/08  w sprawie zmiany uchwały

4) nr XXIX/365/08  w sprawie zmiany uchwały

5) nr XXIX/366/08  w sprawie zmiany uchwały

6) nr XXIX/367/08  w sprawie zmiany uchwały

7) nr XXIX/368/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

8) nr XXIX/369/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

9) nr XXIX/370/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10) nr XXIX/371/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757).

 

plik - PDF22_123_2008.pdf (111,97KB)

 

 • 22/122/2008 – stwierdzającą w § 2 uchwały nr XVIII/132/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok w części dotyczącej określenia brzmienia:

- załącznika nr 2 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok” - naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych poprzez nieprawidłowe przyporządkowanie wielkości planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- załącznika nr 3 „Plan dotacji z budżetu na 2008 rok” w odniesieniu do wyszczególnienia dotacji dla instytucji kultury w wys. 507.328 zł – naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych polegające na rozbieżnym ustaleniu kwoty dotacji z wielkością wysokości dotacji w kwocie ogółem 506.128 zł stanowiącą implikację ustalonego § 1 planu zwiększenia wydatków w dziale 921, rozdział 92109. 

 

plik - PDF22_122_2008.pdf (101,28KB)

 • 22/121/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 15 października 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach i sposobu jej finansowania z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy o samorządzie gminnym.

plik - PDF22_121_2008.pdf (102,46KB)

 • 22/120/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXVII/191/2008 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z powodu naruszenia art. 175 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF22_120_2008.pdf (71,43KB)

 • 22/119/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXV/175/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza z powodu naruszenia art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

plik - PDF22_119_2008.pdf (97,59KB)

 • 22/118/2008 – orzekającą nieważność § 2 pkt 1 w części dotyczącej odwołania do załącznika nr 1 oraz załącznika nr 1, § 3 pkt 2 w części dotyczącej odwołania do załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3, § 3 pkt 4 w części dotyczącej odwołania do załącznika nr 4 oraz załącznika nr 4 do uchwały nr XXV/174/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z powodu naruszenia art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

plik - PDF22_118_2008.pdf (73,64KB)

 • 22/117/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXV/222/2008 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta naruszenie art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z. 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze zm.) w związku z przepisami Roz-porządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1638) poprzez określenie obniżonej stawki ceny skupu żyta w kwintalach.

plik - PDF22_117_2008.pdf (80,94KB)

 • 22/116/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXI/166/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego naruszenie art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z. 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze zm.) w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1638) poprzez określenie obniżonej stawki ceny skupu żyta w kwintalach.

plik - PDF22_116_2008.pdf (80,52KB)

 • 22/115/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów naruszenie art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z. 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1638) poprzez określenie obniżonej stawki ceny skupu żyta w kwintalach.

plik - PDF22_115_2008.pdf (80,60KB)

 • 22/114/2008 – orzekającą nieważność § 2 pkt 4 uchwały nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, w części dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli będących własnością Gminy, użytkowanych przez jej jednostki organizacyjne z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

plik - PDF22_114_2008.pdf (79,15KB)

 • 22/113/2008 – orzekającą nieważność § 2 uchwały nr XXIII/180/08 z dnia 12 listopada 2008 r. Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia  wysokości rocznych stawek  podatku od środków transportowych na terenie gminy Tarnów Opolski na 2009 rok z powodu naruszenia przepisu art.12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

plik - PDF22_113_2008.pdf (86,70KB)

 • 22/112/2008 – wskazującą w § 1 uchwały nr XXI/116/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia po-datku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na rok 2009 naruszenie art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (DzU z 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze zm.) w związku z prze-pisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (DzU z 2006 r. nr 225, poz. 1638) poprzez określenie obniżonej stawki ceny skupu żyta w kwintalach.

plik - PDF22_112_2008.pdf (80,33KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 19 listopada 2008 r. podjęto następującą uchwałę: 

 

 • 21/111/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lubrza z  dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku w części dotyczącej:

- § 1 pkt 3 lit. a,  § 3 oraz  poz. D. 3 pkt 1 zał. nr 2, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404; z 2008 r. nr 93, poz. 585),

-  § 2 pkt 2 w zakresie budowli przeciwpożarowych, z powodu naruszenia art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami).

 

plik - PDF21_111_2008.pdf (85,70KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 listopada 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 20/110/2008 – w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

plik - PDF20_110_2008.pdf (75,31KB)

 • 20/109/2008 – w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

plik - PDF20_109_2008.pdf (80,82KB)

 • 20/108/2008 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 18/93/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 września 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 1 uchwały nr XXVI/335/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków w części dotyczącej zwiększenia planu dochodów w dziale 750, rozdz. 75023, § 0970 w wys. 131.000 zł.

plik - PDF20_108_2008.pdf (67,27KB)

 • 20/107/2008 – orzekającą nieważność uchwały nr XXV/212/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie z powodu naruszenia art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF20_107_2008.pdf (127,15KB)

 • 20/106/2008 – wskazującą w uchwale nr XXVIII/177/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 ze zm.).

plik - PDF20_106_2008.pdf (88,66KB)

 • 20/105/2008 – wskazującą w § 3 uchwały nr XXV/345/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449) poprzez postanowienie o publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

plik - PDF20_105_2008.pdf (87,66KB)

 • 20/104/2008 – wskazująca w § 3 uchwały nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem  z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez zawarcie regulacji wykraczających poza delegację ustawową.

plik - PDF20_104_2008.pdf (90,13KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 października 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 19/103/2008 – wskazującą w § 7 uchwały Nr XXIII/191/08 z dnia 18 września  2008 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Głubczyce naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów.

plik - PDF19_103_2008.pdf (79,33KB)

 

 • 19/102/2008 – orzekającą nieważność § 1 zarządzenia nr 156/08 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok  w części dotyczącej zwiększenia planu:

- dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, § 2008 – Dotacje rozwojowe w wysokości 60.480 zł,

- wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne (2.530 zł), § 4128 – Składki na Fundusz Pracy (403 zł), § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe (26.836 zł), § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia (10.277 zł), § 4308 – Zakup usług pozostałych (20.434 zł),

z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 188 ust. 1 pkt  1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

plik - PDF19_102_2008.pdf (90,97KB)

 • 19/101/2008 – wskazującą w § 1 pkt 4, 5 i 10 w zw. z zał. nr 4, 5 i 10 uchwały nr XXVII/345/08  Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości naruszenie  art. 6 ust. 13 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

plik - PDF19_101_2008.pdf (96,57KB)

 

 • 19/100/2008 – orzekającą nieważność § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

plik - PDF19_100_2008.pdf (90,10KB)

 

 • 19/99/2008 – wskazującą w uchwale nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w części dotyczącej określenia przedmiotu opodatkowania w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 we wzorach:

- DN – 1 deklaracja na podatek od nieruchomości,  załącznik nr 1 do uchwały,

- IN – 1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały,

naruszenie art. 6 ust. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 ze zm.).

 

plik - PDF19_99_2008.pdf (97,75KB)

 • 19/98/2008 – stwierdzającą w uchwale nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2008 naruszenie art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) polegające na przekroczeniu ustawowego limitu kwoty rezerwy ogólnej.

plik - PDF19_98_2008.pdf (72,13KB)

 • 19/97/2008 – wskazującą w § 5 uchwały nr XVII/217/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na „Modernizację źródła ciepła w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Białej” naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449 j.t.) poprzez postanowienie o ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

plik - PDF19_97_2008.pdf (92,56KB)

 • 19/96/2008 – wskazującą w § 2 pkt 2 uchwały nr XX/192/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r., w części dotyczącej zaplanowania zadania nr III.2, naruszenie art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z  2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF19_96_2008.pdf (81,49KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 24 września 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 18/95/2008 - w sprawie zmiany uchwały nr 3/16/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2008 rok

plik - PDF18_95_2008.pdf (69,53KB)

 • 18/94/2008 – postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 16/81/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lipca 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 2 uchwały nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok naruszenia art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych polegającego na określeniu brzmienia załączników nr 11 „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lubrza na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 3, 4, 5, 6) oraz nr 12 „Wydatki na programy i projekty  realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 4, 7, 8, 16) uchwały budżetowej na 2008 rok w sposób uniemożliwiający stwierdzenie powiązania pomiędzy wykazanymi okresami realizacji poszczególnych zadań programu a planowanymi okresami ich wykonania w poszczególnych latach budżetowych.

plik - PDF18_94_2008.pdf (71,09KB)

 • 18/93/2008 stwierdzającą w § 1 uchwały nr XXVI/335/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków w części dotyczącej zwiększenia planu dochodów w dziale 750, rozdz. 75023, § 0970 w wys. 131.000 zł naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. „c” ustawy o finansach publicznych polegające na nieprawidłowej identyfikacji przychodu z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych jako dochodu budżetu gminy.

plik – PDF18_93_2008.pdf (91,52KB)

 • 18/92/2008 orzekającą nieważność uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r.:

1) nr XXVI/326/08  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

2) nr XXVI/327/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757).

 

plik - PDF18_92_2008.pdf (101,09KB)

 • 18/91/2008 orzekającą nieważność uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r.:

1) nr XXVI/320/08  w sprawie zmiany uchwały

2) nr XXVI/321/08  w sprawie zmiany uchwały

3) nr XXVI/322/08  w sprawie zmiany uchwały

4) nr XXVI/323/08  w sprawie zmiany uchwały

5) nr XXVI/324/08  w sprawie zmiany uchwały

6) nr XXVI/325/08  w sprawie zmiany uchwały

z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Opols. Nr 19, poz. 880; z 2008 r. Nr 58, poz. 1757).

 

plik - PDF18_91_2008.pdf (103,26KB)

 • 18/90/2008 orzekającą nieważność uchwały nr XVI/125/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia zobowiązań wynikających z  umowy zawartej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF18_90_2008.pdf (101,68KB)

 • 18/89/2008 orzekającą nieważność uchwały nr XXIV/134/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu   z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Kietrz w całości, z powodu naruszenia art. 80 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 145 ust. 1 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF18_89_2008.pdf (110,84KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 sierpnia 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 17/88/2008 - postanawiającą o zmianie terminu usunięcia nieprawidłowości określonego uchwałą nr 16/81/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 lipca 2008 r.

plik - PDF17_88_2008.pdf (78,06KB)

 • 17/87/2008 - w sprawie zaopiniowania kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF17_87_2008.pdf (96,41KB)

 • 17/86/2008 orzekającą nieważność zarządzenia Nr 163/08 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Paczków z powodu naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249 poz. z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)

plik - PDF17_86_2008.pdf (72,46KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 23 lipca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 16/85/2008 –  orzekającą nieważność uchwały nr XX/108/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu naruszenia art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

plik - PDF16_85_2008.pdf (92,10KB)

 • 16/84/2008 –  orzekająca nieważność § 8 ust. 3 uchwały nr XXIII/177/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)” w brzmieniu „niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 12  pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

plik – PDF16_84_2008.pdf (88,21KB)

 • 16/83/2008 –  wskazującą w § 1 zarządzenia  nr AO-0151-85/08  Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków w części dotyczącej określenia szczegółowości planu dochodów w działu 851, rozdział 85195, § 2030 (zwiększenie o kwotę 10.000 zł) naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

plik – PDF16_83_2008.pdf (99,00KB)

 • 16/82/2008 –  wskazującą w § 1 pkt 3 uchwały nr XIV/110/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok w części dotyczącej wykazania zmniejszenia dochodów w dziale 600, rozdział 60016, §§ 2708 oraz 2709 w wys. ogółem 327.000 zł jako dochodów majątkowych naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 165a ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

plik - PDF16_82_2008.pdf (95,57KB)

 • 16/81/2008 –  stwierdzającą w § 2 uchwały nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok naruszenie art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych polegające na określeniu brzmienia załączników nr 11 „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lubrza na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 3, 4, 5, 6) oraz nr 12 „Wydatki na programy i projekty  realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 4, 7, 8, 16) uchwały budżetowej na 2008 rok w sposób uniemożliwiający stwierdzenie powiązania pomiędzy wykazanymi okresami realizacji poszczególnych zadań programu a planowanymi okresami ich wykonania w poszczególnych latach budżetowych.

plik – PDF16_81_2008.pdf (96,01KB)

 • 16/80/2008 –  wskazującą w uchwale nr XIV/113/08  Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty  targowej w drodze  inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza w części dotyczącej brzmienia:

-         § 2 ust. 1 uchwały nieprawidłowe określenie treści regulacji w sprawie zarządzenia poboru opłaty (targowej) w drodze inkasa, co narusza art. 19 pkt 2 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych,

-         § 7 uchwały stanowiącego o jej wejściu w życie „w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

 

plik – PDF16_80_2008.pdf (96,35KB)

 • 16/79/2008 –  orzekającą nieważność § 1 uchwały nr XXIV/304/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w części dotyczącej załącznika nr 1 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)” w brzmieniu „niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

plik - PDF16_79_2008.pdf (79,78KB)

 

 • 16/78/2008 –  orzekającą nieważność § 8 ust. 3 uchwały nr XXI/162/08  Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części dotyczącej załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)” w brzmieniu „niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego”, z powodu naruszenia art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

oraz wskazującą w § 8 ust. 1 uchwały nr XXI/162/08  Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

plik – PDF16_78_2008.pdf (102,88KB)

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 2 lipca 2008 r. podjęto następujące uchwały:  

 • 15/77/2008 –  w sprawie: wyboru członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

plik - PDF15_77_2008.pdf (76,81KB)

 • 15/76/2008 –  postanawiającą umorzyć postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 12/67/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 maja 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 1 pkt 1 i 3 uchwały nr XIII/98/08 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

plik – PDF15_76_2008.pdf (83,80KB)

 • 15/75/2008 –  wskazującą w § 4 uchwały nr XVIII/138/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Paczków za 2007 rok oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2007 rok naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych poprzez postanowienie o ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

plik – PDF15_75_2008.pdf (88,10KB)

--------------------------------------------------