Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualne

Klauzula informacyjna dla strony/pełnomocnika/świadka

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu informuje, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z siedzibą ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celach realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1440).

4) Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a rejestry i akta spraw są archiwizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powołaną wyżej ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest obligatoryjne.

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Opole 6.12.2019 r.                                                                                           

Grzegorz Czarnocki

Prezes RIO w Opolu